Zachovejme pošty na Praze 3

PETICE za zachování poboček České pošty na území MČ Praha 3  

„My, níže podepsaní občané Prahy 3, žádáme touto peticí ve smyslu Petičního zákona č.85/1990 Sb. Zastupitelstvo MČ Prahy 3, aby v nejbližším možném termínu,
nejdéle do 30 kalendářních dnů od doručení této petice, svým usnesením
vyzvalo Ministerstvo vnitra ČR a Českou poštu, s.p., aby ustoupily
od rušení poboček České pošty, s.p. na území Městské části Prahy 3, vzhledem k tomu, že tyto pobočky zajišťují veřejnou službu pro 80 tisíc občanů Prahy 3“

Petiční místa:

Stálé: Bar Behind the Curtain, Štítného 30, Žižkov, 130 00 Praha 3
Mobilní: Petiční stánky průběžně u jednotlivých poboček

Důvodová zpráva:

1) Pobočky České pošty, s.p. plní pro občany nezastupitelnou roli ve smyslu služeb státní správy vůči občanům a zároveň při plnění povinností občanů vůči státní správě.

2) Praha 3 je centrální městkou částí Prahy s cca 80 tisíci obyvatel, přičemž všech šest poboček na MČ Prahy 3 je až na časové výjimky plně vytížených a občané již nyní jsou nuceni čekat na odbavení ve frontách.

3) Za tohoto stavu se zdá nemyslitelné, že by pobočky České pošty, s.p. na území Prahy 3 byly ekonomicky neziskové, alespoň všechna sdělení předchozích managementů České pošty svědčila pro fakt, že pobočky České pošty, s.p. jsou ve velkých městech ziskové.

4) Uzavřením poboček ve velkých městech tedy nutně přijde Česká pošta, s.p. o další část tolik potřebných zisků, důležitých k vyrovnání ztrátových provozů v malých obcích.

5) Lze se jen domnívat, kdo bude mít následný prospěch ze zavírání ekonomicky ziskových poštovních poboček, ale pro Českou poštu, s.p. tento plánovaný krok výhodný nebude.

6) Zásadní však zůstává, že 80 tisíc občanů na Praze 3 těžko obslouží jedna, případně dvě pobočky pošty… Vše se prostřednictvím emailu poslat nedá a někteří spoluobčané ani přístup k elektronické komunikaci nemají.

7) Plánovaný krok České pošty, s.p., tedy ponechat na území MČ Prahy 3 pouze jednu pobočku, je nutné odmítnout. Požadujeme minimálně zachování poboček:
Praha 3, Olšanská 38/9
Praha 31, Chrudimská 2526/2a
Praha 32, Roháčova 263/23
Praha 34, Koněvova 2496/223

Petiční výbor:

Ing. Mojmír Mikuláš, Přemyslovská 40, 130 00  Praha 3 – oprávněn zastupovat členy petičního výboru
MUDr. Marek Zeman, Jeseniova 2851/34, 130 00 Praha 3
Bc. Tomáš Štampach, Na Lučinách 2536/3, 130 00  Praha 3
Gabriela Sedláčková, Chelčického 1129/10, 130 00  Praha 3 

Related Posts

Follow by Email
Facebook
Twitter