Praha 3 – bohatá

Finance – programové priority

  • Vyrovnaný rozpočet je základ, na dluh se žít nemá
  • Finanční prostředky budeme více směřovat na investiční akce a méně na chod úřadu
  • Snížíme daň z nemovitosti
  • Provedeme důkladnou analýzu městských akciových společností a následně posoudíme možný vstup investora, případně privatizaci.
  • Zajistíme úsporu finančních prostředků díky kvalitní elektronizaci služeb úřadu
  • Provedeme kompletní revizi aktuálních dotačních pravidel

Garantem pro oblastem financí je Tomáš Štampach

Follow by Email
Facebook
Twitter