Praha 3 – vzdělaná

  • U základních škol, u kterých je zřizovatelem městská část budeme klást důraz na výuku cizích jazyků.
  • Zaměříme se také na rozvoj finanční gramotnosti žáků.
  • Pozornost chceme věnovat i prevenci rizikového chování mládeže. Městská část by měla spoluvytvářet prostředí pro dostatek mimoškolních aktivit, zejména sportovních a tím nabídnout dětem smysluplné trávení volného času.
  • Budeme podporovat práci s nadanými žáky.
  • V případě potřeby můžeme pomoci dobrým učitelům s řešením ubytování poskytnutím služebního bytu.
Follow by Email
Facebook
Twitter