Praha 3 – sociální

Naší vizí, je, aby každý občan našel tu službu, která mu pomůže s jeho nepříznivou sociální situací a umožní mu tak zůstat co nejdéle doma, ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Abychom naplnili naše vize, zaměříme naší podporu níže uvedeným směrem: 

  1. Podpora a rozvoj kapacity sociálních a návazných služeb pro občany Prahy 3 (pobytových a terénních). U terénních služeb podpora rozvoje služeb o víkendech a ve večerních hodinách
  2. Zavedení programu pro občany z Prahy 3 a organizace podporující paliativní a hospicovou péči pro občany
  3. Podpora výstavby domovů se zvláštním režimem určené pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence

Odborným garantem sociální oblasti je Petra Jonášová

Follow by Email
Facebook
Twitter