Program 2022

My Patrioti pro Prahu 3

 1. Máme rádi Žižkov, Jarov i Vinohrady. Ctíme historii a genius loci území Prahy 3, ale nebráníme rozvoji, který je v zájmu místních obyvatel.
 2. Snížíme daň z nemovitosti na minimum
 3. Jsme pro pokračování privatizace bytového i nebytového fondu, zejména v domech společenství SV, kde má městská část menšinový podíl.
 4. Automobilová doprava je nedílnou součástí svobodné mobility. Nutný rozvoj dopravní infrastruktury pomůže plynulosti dopravy.
 5. Fandíme Viktorce Žižkov.

Praha 3 – průjezdná

Praha potřebuje své silnice zprůjezdnit, ne na nich omezovat provoz

1) Provedeme rozsáhlou revizi dopravních opatření, která vznikla za doby antimotoristického (Zelení. Piráti. TopSTAN) vedení žižkovské radnice v rámci politiky „zklidňování“ dopravy.

2) Bariéry plynulosti dopravy budeme odstraňovat:

 • Provedeme audit všech cyklopruhů na Praze 3. Ty bezpředmětné a nebezpečné smažeme.
 • Zrušíme rovněž všechny nebezpečné cykloobousměrky.
 • Praha 3 je přeznačkovaná, posoudíme tedy smysluplnost dopravního značení. V první vlně určitě odstraníme stovky umělohmotných baliset.

3) Jarovská třída patří pod zem

4) Budeme nadále prosazovat, aby metro D vedlo na Žižkov

5) Budeme nekompromisní v jednání s poskytovateli sdílených skůtrů či koloběžek. Není možné, aby nám chodcům stále překážely poházené kolobrndy na chodníku. Není možné aby sdílené skútry zabíraly zdarma místa pro rezidentní parkování.

6) Návrhy revitalizace Olšanské a Seifertovy ulice je nutné přepracovat.
Olšanská je 42 metrů široká ulice, tam se vejdou všichni účastníci provozu a pořád tam bude dostatečný prostor pro jízdní pruhy pro auta (2x tam, 2x zpět) i zachování parkovacích míst.
Na Seifertově chceme zachovat tram zastávku Viktoria Žižkov u obecního úřadu a určitě nepovolíme ztrátu 60ti parkovacích míst, která je zde plánována.

Praha 3 – bohatá

Finance – programové priority

 • Vyrovnaný rozpočet je základ, na dluh se žít nemá
 • Finanční prostředky budeme více směřovat na investiční akce a méně na chod úřadu
 • Snížíme daň z nemovitosti
 • Provedeme důkladnou analýzu městských akciových společností a následně posoudíme možný vstup investora, případně privatizaci.
 • Zajistíme úsporu finančních prostředků díky kvalitní elektronizaci služeb úřadu
 • Provedeme kompletní revizi aktuálních dotačních pravidel

Praha 3 – kulturní

Naší prioritou je především nikým neznásilňovaná kultura

 • Podpoříme aktivity a projekty privátních kulturně-společenských institucí. Nebráníme se motivovat i malé podniky, rozdělit podporu mezi více subjektů. Právě individuální jedinci a malí podnikatelé často věnují lokální kultuře velké úsilí, ale nemohou se rozvíjet, zatímco velké spolky a instituce seberou většinu kulturního rozpočtu, ač na kultuře na rozdíl od menších vydělávají. My chceme ocenit místní strůjce zdejší kultury.
 • Informační centra, jak už název napovídá, mají všestranně informovat o naší lokalitě. To také dělají. Napomůžeme, aby byly nejenom informačním centrem, ale také prostorem informujícím o zdejší kultuře, které budou vyhledávat zdejší i turisté.
 • Zavedeme poradenskou podporu živnostníkům a drobným podnikatelům, kteří naráží na přílišnou byrokracii a nesrozumitelnost například při vyřizování předzahrádek a živého umění. Živnostníci jsou solí ekonomiky a musí mít podporu obce.
 • Žižkov, Jarov a Vinohrady mají mnoho přírodních a historických krás. Podpoříme rozvoj cestovního ruchu, sportovišť pro veřejnost a další služby pro podporu turismu.

Praha 3 – zdravá

 • Na úrovni MČ Prahy 3 zabezpečíme lepší dostupnost praktických lékařů pro děti a dorost a to vyčleněním dostupných ordinací s regulovaným nájemným.
 • Prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy pomůžeme zajistit lepší dostupnost těch lékařských odborností, u kterých jsou dlouhé čekací doby na vyšetření jako např. neurologie, endokrinologie, revmatologie
 • Vyvoláme diskuzi o zvýšení kapacit a dostupnosti domácí zdravotnické péče – tzv. homecare
 • Budova polikliniky Olšanská má sloužit výhradně doktorům a pacientům a ne jako zázemí komerčních firem. Proto uvolníme kanceláře a nabídneme ordinace výhradně doktorům.

Praha 3 – sociální

Naší vizí, je, aby každý občan našel tu službu, která mu pomůže s jeho nepříznivou sociální situací a umožní mu tak zůstat co nejdéle doma, ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Abychom naplnili naše vize, zaměříme naší podporu níže uvedeným směrem: 

 1. Podpora a rozvoj kapacity sociálních a návazných služeb pro občany Prahy 3 (pobytových a terénních). U terénních služeb podpora rozvoje služeb o víkendech a ve večerních hodinách
 2. Zavedení programu pro občany z Prahy 3 a organizace podporující paliativní a hospicovou péči pro občany
 3. Podpora výstavby domovů se zvláštním režimem určené pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence

Praha 3 – bezpečná

Podpora úpravy organizačního řádu Městské policie, pro posílení pravomocí městské části.

Rozšíření kamerového systému na exponovaných místech. (schody, parky, tunel)

Tlak na městkou polici k posílení  pěších hlídek v ulicích, cyklo hlídek (bývalá dráha, Vítkov, Parukářka, Zahrádkářská kolonie Jarov)

Rozšíření vlastní soběstačnosti s požární ochranou obce (jednotka sboru dobrovolných Hasičů) využití technické pomoci při kalamitách

Společné akce preventivně bezpečnostní pro školy a seniory. (doprava, krimi, požár)

Nechceme aby MP byla strašákem obyvatel, ale jejich jistota bezpečné ulice

Praha 3 – vzdělaná

 • U základních škol, u kterých je zřizovatelem městská část budeme klást důraz na výuku cizích jazyků.
 • Zaměříme se také na rozvoj finanční gramotnosti žáků.
 • Pozornost chceme věnovat i prevenci rizikového chování mládeže. Městská část by měla spoluvytvářet prostředí pro dostatek mimoškolních aktivit, zejména sportovních a tím nabídnout dětem smysluplné trávení volného času.
 • Budeme podporovat práci s nadanými žáky.
 • V případě potřeby můžeme pomoci dobrým učitelům s řešením ubytování poskytnutím služebního bytu.

Follow by Email
Facebook
Twitter