Marek Zeman

Na čtvrtém místě kandidátky PATRIOTI PRO PRAHU 3 najdeme MUDr. Marka Zemana, MBA – vedoucího lékaře – primáře, internistu, bývalého ředitele FN Královské Vinohrady

Medicíně, zvláště internímu lékařství a onemocnění ledvin zasvětil většinu svého profesního života.
Po promoci na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze (dnešní 1. lékařská fakulta UK) pracoval deset jako lékař, posléze lékař specialista a vysokoškolský učitel na 1. interní klinice 3. lékařské fakulty UK ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zde se postupně připravil na 1. atestaci v oboru vnitřní lékařství, na atestaci v oboru nefrologie (onemocnění ledvin) a tehdy ještě existující druhou atestaci z vnitřního lékařství, tzv. primářskou atestaci.
Působil také v zahraničí, např. v roce 2001 v Univerzitní nemocnici Val d´Hebron ve španělské Barceloně na oddělení nefrologie.
Ve vinohradské nemocnici také pracoval jako náměstek ředitelky pro léčebnou péči a v letech 2007 až 2015 byl ředitelem nemocnice. Za jeho působení se vinohradská nemocnice personálně i finančně stabilizovala, což umožnilo připravit a částečně i zrealizovat několik medicínských projektů.

V létech 2000 – 2006 působil na radnici Městské části Prahy 3 postupně jako zastupitel, radní a v letech 2002 až 2006 jako místostarosta. Ve svém portfoliu mimo oblastí zdravotnictví a sociální péče měl také územní rozvoj městské části.

Nyní jako primář a odborný zástupce vede Vinohradské ambulantní zařízení. Dlouhodobě se zajímá o organizaci zdravotnictví, založil spolek Za zdraví, který se věnuje řešení problémů poskytované léčebné péče, její organizaci a případné reformě.

Má rád lyžování, vodní sporty, klasickou hudbu, historii a především své dvě dcery Karolinu a Izabelu a jednoročního vnoučka Ondřeje.

Follow by Email
Facebook
Twitter