Praha 3 – zdravá

  • Na úrovni MČ Prahy 3 zabezpečíme lepší dostupnost praktických lékařů pro děti a dorost a to vyčleněním dostupných ordinací s regulovaným nájemným.
  • Prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy pomůžeme zajistit lepší dostupnost těch lékařských odborností, u kterých jsou dlouhé čekací doby na vyšetření jako např. neurologie, endokrinologie, revmatologie
  • Vyvoláme diskuzi o zvýšení kapacit a dostupnosti domácí zdravotnické péče – tzv. homecare
  • Budova polikliniky Olšanská má sloužit výhradně doktorům a pacientům a ne jako zázemí komerčních firem. Proto uvolníme kanceláře a nabídneme ordinace výhradně doktorům.

Odborným garantem pro oblast zdravotnictví je Marek Zeman

Follow by Email
Facebook
Twitter