“27.04 byla radnicí Prahy zakončena “participace občanů” komentovanými procházkami v dotčených lokalitách s plánovanou výsadbou stromů.

Ačkoliv akce propaguje část radnice jako vítanou, tak bohužel ve svých článcích zase pozdvihla minimum kladných ohlasů. Těm záporným ohlasům vždy čelí dokola vyvracejícími nesmyslnými argumenty. Jako největší úskalí občané zmiňují:

Úbytek parkovacích míst 😢 , nedomyšlená mechanická ochrana porostů ve vozovce 🤔 , obavy o vlhkost v okolních nemovitostech 😠 (řešeno vsakováním dešťových vod z vozovky do kořenového systému), zastínění přízemních a suteréních bytů.

Osobně mám k “studii” projektu velké množství poznámek a dodatků co by se dalo doplnit, změnit a hlavně pomoci dotčeným vlastníkům nemovitostí. V rámci rekonstrukce ulice v tomto rozsahu by se investor měl zachovat jako partner všech sousedů ❗️ a rozšířit projekt i pomoc okolním domům a ne si vytvářet prostředí pro konfliktní situace. Myslím si, že moje návrhy o doplnění změn v projektu jsou konstruktivní a budu očekávat podporu k začlenění

většiny možností a tím skutečné vytvoření prostředí pro spokojené soužití.

Related Posts

Follow by Email
Facebook
Twitter