My patrioti

My Patrioti


Pro patriota je prioritou zlepšování a ochrana prostředí v nejbližším okolí. A od toho se vše odvíjí,
měnit nejprve věci okolo sebe, které pomalu změní svět kolem nás.
Karel Čapek, 1925


My Patrioti pro Prahu 3

  1. Máme rádi Žižkov, Jarov i Vinohrady. Ctíme historii a genius loci území Prahy 3, ale nebráníme rozvoji, který je v zájmu místních obyvatel.
  2. Jsme pro pokračování privatizace bytového i nebytového fondu, zejména v domech společenství SV, kde má městská část menšinový podíl.
  3. Automobilová doprava je nedílnou součástí svobodné mobility. Nutný rozvoj dopravní infrastruktury pomůže plynulosti dopravy.
  4. Na radnici Prahy 3 má vlát vlajka Prahy 3 a vlajka česká. Případně pak vlajka Prahy.
  5. Fandíme Viktorce Žižkov.
Follow by Email
Facebook
Twitter