Privatizujme obecni byty i NP v domech SV

Prázdninové číslo radničních novin Prahy 3 nabízí i článek Mojmíra Mikuláše se záměrem pokračovat v privatizaci bytového a nebytového fondu Prahy 3 v domech SV, kde je městská část výrazně menšinovým vlastníkem. A nejde jen o privatizaci, ale i obecně o vztah zástupců městského či obecního vlastníka vůči majoritním soukromým zástupcům SV.


Privatizujme obecni byty i nebyty v domech SV

Před šesti lety jsem na stránkách místních radničních novin napsal článek se stejným názvem a i text bych mohl takřka zkopírovat.

Dlouhodobě jsem vždy prosazoval dokončení privatizace bytů, ale většinová politická vůle nám k tomu zatím chyběla. A v oblasti privatizace nemám na mysli pouze dokončení privatizace dle harmonogramů, ale považuji za opodstatněné řešit i otázku jednotek v již privatizovaných domech. Tedy bytů v SV, jejichž původní oprávnění nájemníci možnost privatizovat nevyužili a z nichž některé jsou postupně uvolňovány při zániku nájemního stavu. A také nebytových prostor, které Praha 3 do privatizace domů vůbec nezařazovala. Na posledním zastupitelstvu se aspoň objevilo schválení prodeje prvních deseti dlouhodobě neobsazených NP.

Sám jsem nejen zastupitelem, ale také předsedou jednoho SV. Mám tedy dost vlastních i s kolegy sdílených zkušeností s bytovým i nebytovým hospodařením městské části v domech SV. Dlouhodobě neobsazené jednotky, zbytečné a nákladné rekonstrukce, někdy problematičtí nájemníci, nákladná administrativa nebo pronájmy jen za 1 Kč jsou opakovaným dokladem, že Praha 3 tento majetek dobře nespravuje.
V mnoha domech SV navíc nefunguje dobře koexistence mezi většinovými vlastníky a městskou částí a jejími nájemníky. Příkladem z poslední doby je situace v SV Roháčova 34 – 44. Proč tedy raději tyto bytové i nebytové prostory v další vlně neprivatizovat? Samozřejmě u volných jednotek mám již na mysli privatizaci za reálné tržní ceny. Zejména v SV, kde zůstaly městské části pouze malé podíly, se to jeví jako smysluplné pro všechny strany.


Mojmír Mikuláš, Patrioti pro Prahu 3

Follow by Email
Facebook
Twitter